WORD VRIEND

Jaarverslagen

Vereniging Vrienden Monumentaal Erfgoed Den Haag en Omgeving (VME)

JAARVERSLAG 2022

Na de coronaperiode is 2022 het eerste jaar waarin de VME activiteiten voor haar leden realiseerde. Het was een veelzijdig programma, dat positief werd ontvangen door de leden. Het ledenaantal groeide in 2022 van 31 naar 47 betalende leden, waaronder 2 zakelijke en 45 particuliere leden, plus 4 niet betalende leden (deelnemers fotowedstrijd).

Op verzoek van Lilian Kusters, directeur Stadsherstel, werd de samenwerking met Stadsherstel geïntensiveerd. Het bestuur heeft hieraan gehoor gegeven, maar wenst ook de onafhankelijkheid van de VME bij het ontplooien van activiteiten te bewaren.
Het activiteitenprogramma van 2022 zag er als volgt uit.

Algemene Leden Vergadering

De eerste Algemene Leden Vergadering van de VME vond plaats op 23 maart 2022 in Proeflokaal Het Gulle Gasthuys in de Oude Molstraat. Tijdens deze ALV, die door een 10-tal leden werd bijgewoond, zetten de voorzitter en de secretaris de plannen uiteen voor 2022. Ook werd de leden gevraagd om suggesties te doen voor interessante, nieuwe activiteiten. Hans Tiethoff leidde de aanwezigen rond in de zojuist gerestaureerde Regentenkamer van het verderop in de Oude Molstraat gelegen Oude Mannenhuis. De vergadering werd afgesloten met een borrel in het proeflokaal.

Haagse Beekwandelingen

Twee wandelingen, waarvoor Maurits Burger als gids was ingehuurd:

Wandeling 1: zondag 24 april vanaf 11.30 uur.
Van restaurant De Haagsche Beek in Kijkduin (Machiel Vrijenhoeklaan) tot aan het Catshuis.

Wandeling 2: zondag 15 mei vanaf 11.30 uur.
Van restaurant Gember in het Fotomuseum (Stadhouderslaan) tot aan de Hofvijver.

Helaas kon Maurits Burger de tweede wandeling niet leiden, omdat hij onderweg naar Gember bij een ongeval betrokken raakte. Bij de deelnemende VME leden bleek voldoende kennis aanwezig om de wandeling toch nog tot een succes te maken. De eerste wandeling trok slechts 5 deelnemers, de tweede 11.

Fotoprijsvraag 45 jaar Stadsherstel

In het kader van het lustrumfeest van Stadsherstel heeft de VME een fotowedstrijd uitgeschreven. De opdracht was om een zo mooi mogelijke foto van één van de 43 Stadsherstelpanden te maken en vóór 2 september 2022 in te sturen. De jury bestond uit Michiel Voorhoeve (voorzitter), stadsfotograaf Piet Gispen en architect Peter Drijver. De winnaar zou beloond worden met een gratis overnachting in het eenkamer Hotel Havenkantoor aan de Goudriaankade.
De kwaliteit en de kwantiteit van de inzendingen bleven echter onder de maat. Wellicht heeft het aantal van slechts 43 panden remmend gewerkt. Besloten is, om de jurering af te gelasten en de vijf deelnemers een gratis jaar VME lidmaatschap aan te bieden. Vier van de vijf gingen op het aanbod in.

Twee lezingen op Open Monumentendag

In het kader van het lustrumfeest van Stadsherstel realiseerde VME tijdens Open Monumentendag op 10 september twee lezingen die allebei veel belangstelling wekten.

Lezing ‘Water- en Vuurhuisje’ Paviljoensgracht 133

Piet Bogaards gaf een lezing in het pas gerenoveerde Stadsherstelpand Paviljoensgracht 133. De lezing met lichtbeelden ging zowel over het pand zelf, als over de omgeving en werd door 23 mensen bijgewoond.

 Lezing Nobelhuis

Architect Laurens Vis gaf een lezing met rondleiding over het Nobelhuis in de Nobelstraat 1b voor het maximaal toegestane aantal van 12 deelnemers. Daar zijn kantoor al 30 jaar in het huis gevestigd was, kon hij er veel over vertellen.

Rondleiding Papaverhof

Jos Praet, voorzitter van ons zakelijke lid WBV Daal en Berg, gaf op 22 oktober 2022 om 15.00 uur een presentatie met rondleiding in en over het Papaverhof, een uniek wooncomplex van architect Jan Wils uit 1921. De presentatie én de gastvrijheid werden zeer gewaardeerd door de 14 aanwezige VME-leden.

Nawoord

In 2022 verwelkomde het bestuur Jeannette van Bennekom, die als nieuw bestuurslid zal worden voorgedragen tijdens de eerstvolgende ALV op 23 maart 2023. Penningmeester Siep Wijsenbeek heeft aangegeven, zijn activiteiten vanaf de ALV te willen stopzetten. Hans Tiethoff heeft zich bereid verklaard om de bestuursfunctie over te nemen. Ook hij zal worden voorgedragen op 16 maart.
Het bestuur verheugt zich op de samenwerking met beide nieuwe bestuursleden en heet hen van harte welkom.

Met het afsluiten van 2022 was de blik weer gericht op 2023. Voor dit jaar zijn reeds enkele nieuwe projecten gepland, waaronder rondleidingen, een lezing, een vaartocht langs industrieel erfgoed en het project ‘Shabby Embassies’ om samen met andere Haags-historische organisaties de slechte staat van enkele ambassades langdurig aan de kaak te stellen. De focus blijft ook gericht op het werven van nieuwe leden, onder meer door ook niet-leden uit te nodigen voor de diverse activiteiten.

Den Haag, januari 2023

Piet Bogaards, secretaris

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
WORD VRIEND