WORD VRIEND

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

Stadsherstel vindt het belangrijk om u te informeren over hoe wij met persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Stadsherstel verwerkt alleen persoonsgegevens van huurders en potentiële huurders op onze wachtlijst, certificaathouders en geïnteresseerden die zich zelf hebben opgegeven voor toezending van onze digitale nieuwsbrief. Dit doen wij zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Wij richten ons daarbij op naleving van de wettelijke regels, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (tezamen hierna ook “AVG”). Stadsherstel verzamelt geen gegevens bij derden. De enige gegevens die wij verzamelen, bewaren en gebruiken (in termen van de AVG: “verwerken”) ontvangen we van uzelf.

 
 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE GEGEVENS?

Wanneer u bij Stadsherstel huurt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de huurovereenkomst;
 • het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;
 • het doen van betalingen;
 • het innen van vorderingen (inclusief het in handen van derden stellen van die vorderingen);
 • het onderhoud en de reparatie van de te huren onroerende zaken;
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • activiteiten van intern beheer;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Wilt u bij Stadsherstel huren en meldt u zich aan voor onze wachtlijst, dan hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • uw volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres.

Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het per mail aan u toezenden van beschikbare woningen en de communicatie over eventuele bezichtiging van deze woningen.

Indien u een woning van ons gaat huren hebben wij naast de bovenstaande gegevens ook de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • betalingsgegevens (bankrekeningnummer);
 • gegevens voor het berekenen en vastleggen van de inkomsten, zoals loonstroken en jaaropgave;
 • gegevens van uw medehuurders of medebewoners/familieleden;
 • voor de uitvoering van de huurovereenkomst zal bij ondertekening van de overeenkomst om uw BSN-nummer worden gevraagd in opgeschreven in de overeenkomst;
 • bij ondertekening van de overeenkomst zal om inzage in uw paspoort of
  identiteitsbewijs worden gevraagd, Stadsherstel zal echter geen kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs bewaren of verwerken.
 
 

GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN

Stadsherstel verstrekt enkel de gegevens van huurders aan derde partijen als deze door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van onderhoud en reparatie van de gehuurde onroerende zaken, of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij deze werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een loodgieter, reparateur of aannemer. Wij verstrekken enkel uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) zodat een afspraak met u gemaakt kan worden. Stadsherstel heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt. Daarnaast is Stadsherstel op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In andere gevallen dan hierboven beschreven zullen wij eerst uw toestemming vragen.

 
 

GEGEVENSBEVEILIGING

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

 
 

WELKE RECHTEN HEBT U TER ZAKE VAN UW BIJ ONS BERUSTENDE PERSOONSGEGEVENS?

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens van u, die wij verwerken:

 • Het recht om die persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om de persoonsgegevens door ons te laten corrigeren, als ze onjuist blijken;
 • Het recht om de persoonsgegevens verwijderd te krijgen als wij die niet meer nodig hebben voor de uitvoering (inclusief: de afwikkeling) van de huurovereenkomst;
 • Het recht om ons te vragen om die gegevens over te dragen aan een andere, door u aangewezen organisatie;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde vorm van gebruik (verwerking) van die persoonsgegevens.

 

HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Mocht u ontevreden zijn over de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen, dan kunt u een klacht daarover indienen bij de beheerder van Stadsherstel. Deze zal contact met u opnemen en in overleg met u proberen de reden voor de klacht weg te nemen. Mocht u geen oplossing kunnen bereiken, dan kunt u ter zake een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
WORD VRIEND